Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje
Przejdź do treści

Pecenica

TERMIN: 6 lipca 2024 r.

MIEJSCE: Park Dworski w Gościszowie

ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury i Spotu w Nowogrodźcu, Urząd Miejski w Nowogrodźcu

WSPÓŁORGANIZATOR: Rada Sołecka Wsi Gościszów, Zespół ,,Gościszowianki” z Kapelą z Gościszowa

Pečenica, czyli święto pieczonego prosiaka jest to impreza, która cieszy się wielką sympatią widzów. Odbywa się co roku od wielu lat w miejscowości Gościszów, w gminie Nowogrodziec. Gościszów jest miejscowością zamieszkałą prawie w całości przez reemigrantów z Jugosławii. Są to potomkowie Polaków, którzy za chlebem wyjechali z Galicji do Bośni. Po drugiej wojnie światowej powrócili do kraju i osiedlili się na Dolnym Śląsku. Przywieźli ze sobą i pielęgnują do dziś tradycje i obrzędy, które są połączeniem zwyczajów wywodzących się jeszcze z Galicji z tradycjami przejętymi podczas życia w Bośni. Jednym z przejawów tej tradycji jest właśnie Pečenica, czyli pieczony prosiak. Potrawa ta była przygotowywana tylko na specjalne okazje, głównie na ważne uroczystości rodzinne. Poprzez organizację tej imprezy chcemy, aby Święto Pečenicy odgrywało podobną rolę do tej, jaką miały uroczystości w Bośni. Tam Pečenica była główną atrakcją świąt, podczas których spotykały się całe rodziny. My natomiast chcemy, aby święto to połączyło nie tylko społeczność lokalną naszej gminy, ale i mieszkańców z innych regionów naszego kraju jak również i naszych sąsiadów z Niemiec, Czech i terenów byłej Jugosławii. Przy okazji wspólnego biesiadowania chcemy zaprezentować nasze tradycje i folklor a także poznać tradycje i zwyczaje naszych sąsiadów, albowiem na Święto Pečenicy zapraszane są zespoły ludowe z innych regionów i państw. Dziś reemigranci i ich potomkowie, którzy pieczołowicie kultywują swoje tradycje, będące połączeniem kultury polskiej i bałkańskiej, dzielą się swoimi doświadczeniami właśnie podczas Pečenicy.