Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje

Wyniki konkursu

Szanowni Państwo,
publikujemy treść protokołu z wynikami konkursu, który odbył się podczas I. Dolnośląskich Spotkań z Tradycją.

PROTOKÓŁ Z OBRAD JURY I. DOLNOSLĄSKICH SPOTKAŃ Z TRADYCJĄ
w Nowogrodźcu w dniu 5 września 2020 roku.

Jury w składzie:
Henryk Dumin, antropolog kultury – przewodniczący,
Ignacy Dumin, antropolog kultury – członek,
Joanna Drab-Pasierska, etnolog – członek,

po zapoznaniu się z 32 prezentacjami kapel, solistów-śpiewaków i zespołów śpiewaczych z terenu województwa dolnośląskiego, biorąc pod uwagę kryteria regulaminowe, postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

1/ w kategorii kapel Nagrodę Główną otrzymuje Kapela Góralska Janicki z Borówna (gm. Czarny Bór). Drugą nagrodę przyznano Kapeli Zespołu Górali Czadeckich Pojana z Piławy Dolnej (gm. Dzierżoniów);

2/ w kategorii solistów-śpiewaków Nagrodę Główną otrzymuje Michalina Mrozik z Przejęsławia (gm. Osiecznica); dwie pierwsze równorzędne I nagrody przyznano Danielowi Horoszczakowi z Przemkowa i Bogusławie Taszarek z Dłużyny Dolnej (gm. Pieńsk); dwie II równorzędne nagrody otrzymują: Halina Nakonieczna z Czerwonej Wody (gm. Węgliniec) oraz Waleria Szkwarek z Nowego Waliszowa (gm. Bystrzyca Kłodzka); III nagrodę przyznano Antoninie Kiełbowicz z Gościszowa (gm. Nowogrodziec); trzy równorzędne wyróżnienia otrzymują: Małgorzata Adamowska z Pobiednej (gm. Leśna ), Katarzyna Pisulska z Pogwizdowa (gm. Paszowice) i Zuzanna Sopiarz z Piławy Dolnej (gm. Dzierżoniów);

3/ w kategorii ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH Nagrodę Główną otrzymuje Łemkowski Zespół Śpiewaczy Łastiwoczka z Przemkowa; siedem równorzędnych I nagród przyznano: Zespołowi Cisowianki z Henrykowa (gm. Lubań), Zespołowi Podolanie z Czerwonej Wody (gm. Węgliniec), Zespołowi Działoszynianie z Działoszyna (gm. Bogatynia), Zespołowi Śpiewaczemu Gościszowianie z Gościszowa (gm. Nowogrodziec), Zespołowi Lipowianie z Lipy (gm. Bolków), Zespołowi Milikowianie z Milikowa (gm. Nowogrodziec) oraz Zespołowi Górali Czadeckich Pojana z Piławy Dolnej (gm. Dzierżoniów); pięć równorzędnych II nagród otrzymują: Czarni z Czernej (gm. Nowogrodziec), duet Janickowe Dziwcynta z Borówna (gm . Czarny Bór), Zespół Waliszowianie z Nowego Waliszowa (gm. Bystrzyca Kłodzka), Zespół Podolanki z Polkowic, Zespół Jarzębina ze Skorzynic (gm. Lwówek Śląski); III nagrodę otrzymuje Zespół Śpiewaczy z Rząsin (gm. Gryfów Śląski); trzy równorzędne wyróżnienia przyznano: Zespołowi Rozmaryn z Markocic (gm. Bogatynia), Zespołowi Śpiewaczemu z Pogwizdowa (gm. Paszowice), duetowi Katarzynie i Stanisławowi Chorągwickim z Sieniawki (gm. Bogatynia);

4/ w kategorii młodzieżowych wykonawców dwie nagrody otrzymują: śpiewak Marian Pukacki z Rząsin (gm. Gryfów Śląski) oraz Młodzieżowy Zespół Śpiewaczy Rozmarynek z Rząsin (gm. Gryfów Śląski).

Jury postanowiło rekomendować następujących laureatów jako reprezentantów województwa dolnośląskiego do udziału w 55. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym w 2021 roku: Zespół Śpiewaczy Łastiwoczka z Przemkowa (skład męski w kategorii zespołów śpiewaczych oraz młodzieżowy w kategorii Mistrz-Uczeń ze względu na uwarunkowania regulaminowe) i Zespół Śpiewaczy Gościszowianie z Gościszowa – w kategorii zespołów śpiewaczych; Kapelę Góralską Janicki z Borówna – w kategorii kapel, Mariana Pukackiego w kategorii solistów-śpiewaków.

Dziękujemy akordeonistom, którzy wspomagają działania artystyczne zespołów, przedstawiających podczas konkursu w Nowogrodźcu pozakonkursową prezentację swoich umiejętności: pp. Petrowi Kirkosjanowi z Jawora i Stanisławowi Natisowi z Pieńska.

Jury wyraża słowa uznania dla wykonawców, którzy wykazali zrozumienie dla założeń regulaminowych I Dolnośląskich Spotkań z Tradycją i przedstawili w konkursie swoje tradycje. Inicjatywa konkursowego spotkania służy wyłonieniu najwybitniejszych wykonawców tradycyjnego repertuaru czynnych obecnie w kręgu społeczności lokalnych Dolnego Śląska. W konkursie wzięli udział reprezentanci siedemnastu gmin regionu dolnośląskiego. Realizacja odbyła się dzięki inicjatywie dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu – Pani Elizie Szwed, której składamy wyrazy szacunku i uznania dla zrozumienia potrzeb kulturalnych lokalnych społeczności w dziedzinie ochrony tradycji. Działanie to nawiązuje do zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego ratyfikowanej przez rząd RP w 2011 roku.
Efekty konkursu dowodzą istnienia i kontynuacji tradycji, które po ponad siedmiu dekadach minionych od zakończenia II wojny światowej, podlegają przekazowi przez kolejne pokolenia Polaków urodzonych już na nowej ziemi. Pamięć o kulturze przodków stanowi o tożsamości lokalnych społeczności regionu.
Dziękujemy Samorządowi Miasta i Gminy Nowogrodziec oraz Pracownikom Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu za zaangażowanie przy realizacji tej cennej kulturowo inicjatywy. Odbyła się ona pomimo szeregu utrudnień i obostrzeń związanych z sytuacją pandemii covid-19.

fot. Jan Ratajski