Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje
Przejdź do treści

Orkiestra Dęta

NOWOGRODZIECKA ORKIESTRA DĘTA

Kapelmistrz: Jan Chojnacki

Nowogrodziecka Orkiestra Dęta została założona w 1953 roku, a jej pierwszym kapelmistrzem był Edward Kowalski. W połowie lat 60 Orkiestra zawiesiła swoją działalność na okres 10 lat. Po tym czasie powstał pomysł, aby reaktywować grupę. Zaczęła ona działać przy Gminnym Ośrodku Kultury, który udzielił wsparcia finansowego i merytorycznego, co zapoczątkowało pasmo sukcesów. Warto podkreślić, że w momencie funkcjonowania grupy kapelmistrzem został ówczesny dyrektor instytucji Karol Burniak. Orkiestra Dęta liczyła wtedy ok. 20 członków, którzy dzięki swojej pasji do muzykowania udowodnili, jak ważną rolę pełni granie na instrumentach dętych. W tym czasie funkcjonowanie grupy oprócz koncertowania skupiało się na doskonaleniu samych wykonań oraz doborze repertuaru, którego zasób obejmował pieśni kościelne oraz marsze. Dalsze losy zespołu przyniosły kolejną zmianę kapelmistrza. Nowym kierownikiem został Jan Franciszek Skrzypacz, były zawodowy muzyk Orkiestry Dętej w Bolesławcu, który z powodzeniem uczestniczył w Ogólnopolskim Przeglądzie Instrumentalistów. W tym okresie grupa zaczęła brać czynny udział w przeglądach Orkiestr Dętych m.in. w Bogatyni oraz Cieplicach. Niezmieniony skład pozostał do roku 1990. Po tym czasie stanowisko gospodarza Orkiestry pełnił Edward Gorczyca. Owy okres sprzyjał licznym występom i prezentacją zespołu, które były okazją do promocji naszej gminy.

W roku 2000 obowiązki kapelmistrza objął Henryk Magierewicz. Nowy kierownik zmodyfikował repertuar oraz skład zespołu. Uczestnikami byli młodzi mieszkańcy gminy Nowogrodziec w ilości ok. 30 osób. Od początku funkcjonowania uczestnicy zaczęli brać udział w przeglądach, festiwalach i konkursach. Do najważniejszych osiągnięć należy m.in. udział w Roztoczańskim Przeglądzie Młodzieżowych Orkiestr Dętych, Międzywojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych, Ogólnopolskim Konkursie Młodych Instrumentalistów Orkiestr Dętych, Dolnośląskim Spotkaniu Orkiestr Dętych czy Spotkaniu Chórów i Orkiestr Dętych we Wrzosowej Krainie. W repertuarze grupy znalazły się największe przeboje muzyki rozrywkowej, marszowo-paradnej, liturgicznej oraz utwory na oprawę uroczystości państwowych.

Od lipca 2017 roku do chwili obecnej stanowisko kapelmistrza obejmuje Jan Chojnacki. Nowogrodziecka Orkiestra Dęta składa się z pasjonatów z wyjątkowymi umiejętnościami i ogromnym doświadczeniem. Członkowie występują z repertuarem muzyki religijnej, klasycznej, a także rozrywkowej wykonywanej w aranżacjach na instrumenty dęte.

Próby Nowogrodzieckiej Orkiestry Dętej:

  • okres letni – od godz. 19:00 – 21:00,
  • okres zimowy – od godz. 18:00 – 20:00

Cennik usług Nowogrodzieckiej Orkiestry Dętej:

  • odpłatność za koncert wynosi 1220 zł brutto /godzinę w tym 20 min. przerwy,
  • koszty transportu Orkiestry Dętej pokrywa Zamawiający lub organizuje transport we własnym zakresie po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.

Kontakt w sprawie Nowogrodzieckiej Orkiestry Dętej:
Marzena Mrozik
Specjalista ds. Organizacji Imprez i Pozyskiwania Środków
(75) 731 63 98