Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje
Przejdź do treści

Czernianki

 

Kierownik zespołu: Józef Potyszka (fot.)

Zespół „Czernianki” powstał w 1984 roku. Został założony przez Panią Józefę Olszowy. Początkowo próby zespołu odbywały się w szkole. Po wybudowaniu świetlicy wiejskiej zespół przeniósł swoje spotkania do świetlicy, gdzie spotkania odbywają się do dnia dzisiejszego. Od początku swojego istnienia zespół uczestniczy i zdobywa liczne nagrody na przeglądach, festiwalach oraz konkursach krajowych, reprezentując Gminę Nowogrodziec. Zespół kultywuje zwyczaje i tradycje przekazane przez swoich przodków. W swym repertuarze posiada pieśni jugosłowiańskie i polskie. Podczas prezentacji członkowie zespołu występują w dawnych codziennych i odświętnych strojach. W roku 2019 zespół obchodził  Jubileusz 35-lecia istnienia. Przez 35 lat swojej działalności zespół zawsze aktywnie uczestniczył we wszelkich wydarzeniach kulturalnych Gminy Nowogrodziec oraz Regionu Dolnego Śląska.

Próby odbywają się raz w tygodniu we wtorki w Wiejskim Domu Kultury w Czernej, w godzinach od 17.00 do 19.00.

Kontakt i warunki występów:
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu
Ul. Lubańska 42a
59-730 Nowogrodziec

Tel. 519-181-112 lub 75/731-63-98