Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje
Przejdź do treści

Polityka prywatności

I. CELE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza polityka prywatności (“Polityka Prywatności”) wyjaśnia nasze zasady przetwarzania danych osobowych, które możemy od Ciebie pozyskiwać oraz cele i podstawy, na których przetwarzamy Twoje dane osobowe. Polityka Prywatności określa również Twoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych. Polityka Prywatności określa charakter przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych oraz to  w jaki sposób możesz żądać usunięcia, aktualizacji, przeniesienia i/ lub udzielania dostępu do takich danych osobowych. Polityka Prywatności podlega aktualizacji, prosimy o regularne śledzenie wprowadzanych zmian.

II. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Strona Internetowa i Usługi świadczone są przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu,
 ul. Lubańska 42 a, 59-730 Nowogrodziec, NIP 612-14-85-100 (wszelkie odwołania jak „my”, „nas” „nasze” dotyczą CKiS „MUZA” - Centrum Kultury i Sztuki „MUZA” w Nowogrodźcu.).

Odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych od użytkowników korzystających ze stronywww.muza.nowogrodziec.ploraz Usług, jest Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu , jako administrator danych osobowych.

III. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Jeżeli masz pytania odnośnie Polityki Prywatności lub chcesz skorzystać z praw określonych w Polityce Prywatności, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Pan Janusz Wyspiański, e-mail: januszwyspianski@abi24.eu, +48 600 246 497

IV. JAKIE DANE OSOBOWE GROMADZIMY I JAK JE WYKORZYSTUJEMY?

Dane osobowe pozyskujemy z następujących źródeł:

1.       Bezpośrednio od Ciebie, albo osobiście (w Centrum Kultury i Sztuki "Muza" w Nowogrodźcu lub poza nim), poprzez naszą Stronę Internetową, media społecznościowe lub jeżeli się z nami kontaktujesz lub osoba trzecia się z nami kontaktuje w Twoim imieniu;

2.       Przez technologie automatyczne, takie jak kamery przemysłowe lub inne systemy nagrywania, pliki cookies, logi na serwerze lub przy użyciu podobnych technologii;

3.       Dostawców serwisów platform społecznościowych (takich jak: Facebook, Instagram, YouTube) gdzie dzielisz się treścią poprzez media społecznościowe, poprzez ‘polub nas’ na Facebook’u, poprzez śledzenie nas na Facebook’u lub udzielanie opinii o nas orazinne, jak określone poniżej w punkcie

Jakie dane osobowe gromadzimy i jak je wykorzystujemy.

1.       Naszym podstawowym celem gromadzenia Twoich danych osobowych jest:

·         weryfikacja Twojego tożsamości i wieku;

·         świadczenie Ci naszych Usług oraz udzielania pomocy w przypadku Twoich próśb składanych na Stronie Internetowej lub w naszym Centrum Kultury i Sztuki „MUZA” w Nowogrodźcu;

·         dążenie do ulepszania naszych produktów i usług, oraz rozwoju i reklamy naszych produktów i usług;

·         badanie lub odpowiadanie na przesłane zapytania lub zaistniałe spory;

·         przestrzeganie przepisów prawa, orzeczeń i wyroków sądowych oraz obowiązków nakładanych przez ustawodawców;

·         realizacja zawartych umów;

·         ochrona praw, mienia lub zapewnienia bezpieczeństwa nam lub osobom trzecim, w tym innym klientom i użytkownikom Strony Internetowej i naszych kin;

·         wsparcie w ramach świadczonych Usług;

·         wykorzystywania w innych celach, zgodnie z przepisami prawa.

2.       W szczególności, dane osobowe wykorzystywane są w następujących celach:

Produkty i usługi

·         Gromadzimy i przechowujemy dane osobowe, które zostały dobrowolnie przekazane nam w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej i/lub Usług. Wykorzystujemy przekazane nam dane kontaktowe oraz informacje o płatnościach w celu dostarczania produktów i usług, które zostały zamówione na naszej Stronie Internetowej lub w naszym Centrum Kultury i Sztuki "Muza" w Nowogrodźcu.Dane kontaktowe będą wykorzystywane w celu przekazywania informacji odnośnie produktów i usług w związku z tak złożonymi zamówieniami. Dotyczy to nabycia przez Ciebie produktów i korzystania z usług, rejestracji konta, uczestnictwa  w organizowanych przez nas wydarzeniach, Twoich rezerwacji grupowych, rezerwacji biletów w zorganizowania wydarzeń oraz dokonywania zwrotów i refundacji.

·         Np.: Rezerwacja biletów, usług nabywanych online. Jeżeli chcesz dokonać rezerwacji biletów na Stronie Internetowej będziemy potrzebowali Twojego imienia i nazwiska, danych z karty kredytowej/płatniczej, adresu e-mail oraz numeru telefonu użytkownika. Powyższe informacje mogą być także wymagane przy dokonywaniu innych transakcji przez naszą Stronę Internetową, przy czym dane dotyczące kart płatniczych pozostawiasz zawsze u operatora płatności elektronicznych (np. Tpay). W przypadku, gdy poprosić o wysłanie potwierdzenia rezerwacji przez SMS, konieczne będzie także podanie numeru telefonu komórkowego.

·         W przypadku wyboru płatności przez serwis Tpay lub inny serwis płatniczy (Tpay), w którym masz konto, możemy otrzymać z nich informacje odnośnie Twojego imienia i nazwiska oraz adresu mailowego, które zostaną wykorzystane do wstępnego wypełnienia odpowiednich pól w przypadku dokonywania rezerwacji na naszej Stronie internetowej.

·         Wyjaśniamy, że w przypadku dokonywania płatności on-line za nasze Usługi dane dotyczące karty płatniczej przekazujesz bezpośrednio do operatora płatności (np.Tpay).

·         Możesz również skorzystać z możliwości zachowania danych swojej karty płatniczej u operatora płatności, który przetwarza i dalej przechowuje dane kart płatniczych, aby usprawnić proces zakupów lub rezerwacji on-line.

Podstawa prawna.

·         Przetwarzanie Twoich danych osobowych jest konieczne w celu wypełnienia naszych zobowiązań zgodnie z jakąkolwiek umową, którą możemy z Tobą zawrzeć, takie jak umowa na zakup biletu. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest uzyskanie danych osobowych odbiorcy prezentu w celu dostarczenia prezentu zakupionego dla takiego odbiorcy.

Weryfikacja wieku osób korzystających z naszych produktów i usług

·         W przypadku, gdy korzystamy z Twoich danych osobowych w celu weryfikacji czy Ty lub osoba, która korzysta z Usług spełnia wymagania, co do wieku, które określiliśmy, takie działanie stanowi nasz prawnie uzasadniony interes. W przypadku, gdy korzystamy z Twojej daty urodzin w celu uniknięcia wejścia przez Ciebie na seans podlegający ograniczeniom wiekowym, czynimy tak, ponieważ musimy spełniać wymogi prawne, którym podlegamy.

·         W czasie korzystania z naszych Usług, ważne jest również dla nas przetwarzanie Twoich danych w celu wykonania umowy lub w celu podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy, co daje nam kolejną podstawę do przetwarzania Twoich danych osobowych.

Obsługa klienta

·         Nasza Strona Internetowa oraz Centrum Kultury i Sztuki "Muza" w Nowogrodźcu korzystają z różnych interfejsów w celu umożliwienia Ci uzyskania informacji o naszych produktach i usługach: obejmuje to zapytania w formie papierowej i elektronicznej, dedykowane adresy e-mail, nasze media społecznościowe, telefoniczna obsługa klienta. Dane kontaktowe mogą być wymagane w każdym z powyższych przypadków, wraz z innymi danymi osobowymi, które pozostają w związku z przesłanym zapytaniem. Powyższe informacje wykorzystywane w celu umożliwienia udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

·         W ramach naszego prawnie uzasadnionego interesu leży przetwarzanie Twoich danych osobowych w taki sposób, aby zapewnić Ci możliwie najlepszą obsługę klienta jaką jesteśmy w stanie zaoferować.

Analiza klientów.

·         W przypadku wyrażenia zgody (o ile jest wymagana prawem), stosujemy pliki cookies, log files i podobne technologie w celu gromadzenia danych osobowych z komputera i oprogramowania używanego przez Ciebie do korzystania z naszej Strony Internetowej lub z Twojego telefonu komórkowego.

·         Nasze strony internetowe oraz poczta elektroniczna stosują pliki cookies” "web beacons" lub “pixeltags.” (“Tagi”). Tagi umożliwiają nam śledzenie otrzymania przesłanej do Ciebie poczty elektronicznej, zliczania użytkowników, którzy weszli na stronę internetową.

·         Nie profilujemy informacji o naszych Klientach.

·         W przypadku, gdy Twoje dane są całkowicie zanonimizowane, nie potrzebujemy podstawy prawnej do ich przetwarzania, ponieważ informacje takie nie stanowią już danych osobowych, których przetwarzanie regulują przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. Jednakże zbieranie i wykorzystywanie takich zanonimizowanych danych może podlegać innym przepisom nakładającym obowiązek uzyskania Twojej zgody.

·         W przypadku, gdy Twoje dane osobowe nie zostały zanonimizowane, korzystanie z danych stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest wykorzystywane danych w celu zapewnienia świadczenia usług na najwyższym poziomie dla Ciebie i innych klientów.

Zgodność z przepisami prawa.

·         Twoje dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach biznesowych i prawnych:

- w celu przestrzegania i wypełniania nałożonych obowiązków prawnych;

- w celu ochrony naszych interesów oraz Twojego konta przed oszustwem lub innymi działaniami niezgodnymi z prawem;

- w celu wykonania naszych praw i obowiązków;

- w celu ochrony praw osób trzecich;

V. ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

W przypadku, gdy wykorzystanie danych osobowych wymaga uzyskania Twojej zgody, zgoda może być wyrażona:

·         w chwili pozyskania danych osobowych, zgodnie z podanymi instrukcjami;

·         poprzez wyrażenie zgody pocztą elektroniczną, listownie lub telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych, zgodnie z Polityką Prywatności.

Podstawa prawna zgody jest wykorzystywana przez nas wyłącznie w związku z przetwarzaniem, które jest całkowicie dobrowolne – nie jest ona wykorzystywana do przetwarzania, które jest niezbędne lub obligatoryjne w jakikolwiek sposób.

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możesz wycofać w dowolnym czasie. W przypadku wycofania zgody na wykorzystanie Twoich danych osobowych w określonym celu, posiadane dane osobowe mogą być przetwarzane dla innych celów.

VI. STOSOWANIE PLIKÓW COOKIES I PODOBNYCH TECHNOLOGII

Nasza Strony Internetowa może wykorzystywać pliki cookies, pixels, beacons, log files oraz inne znane technologie.

VII. UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH.

Twoje dane osobowe możemy udostępniać dla celów:

·         wewnętrznie naszym pracownikom

·         zewnętrznie stronie trzeciej świadczącej usługi zewnętrzne tj:

§  Firmą świadczącym usługi sprzedaży biletów online;

§  Dostawców systemów, które pomagają nam w dostarczaniu i administrowaniu serwisem internetowym służącym do rezerwacji biletów, prezentacji aktualnej oferty;

§  Serwisom płatniczym -przy czym pamiętaj, że dane dotyczące kart płatniczych pozostawiasz zawsze u operatora płatności elektronicznych (np. payU), a my ich nie zbieramy i nie przechowujemy;

§  Drukarniom i firmom zajmującym się dostarczaniem przesyłek;

§  Dostawcom, którzy hostują, dostarczają, zarządzają, wspierają lub administrują elementami systemu IT lub systemu administracyjnego oraz centrum danych;

§  Naszym doradcom, prawnikom, księgowym, specjalistom ds. zdrowia i bezpieczeństwa, agentom ubezpieczeniowym, w celach administracyjnych oraz prawnych;

§  Innym osobom trzecim, w stosunku, do których jesteśmy zobowiązani, lub które są uprawnione na podstawie przepisów prawa, orzeczeń sądowych, nakazu przeszukania lub podobnego instrumentu przedstawionego nam przez organa ścigania, urzędnika państwowego lub organ regulacyjny;

VIII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZAGRANICĘ

Nie przekazujemy gromadzonych danych osobowych, dla których jesteśmy administratorami poza granice naszego kraju.

IX. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

·         Dane osobowe, które nam przekażesz w związku z jakąkolwiek umową, która będzie nas z Tobą łączyła będziemy przetrzymywać przez okres maksymalnie sześciu lat, zgodnie z okresem przedawnienia.

·         Twoje dane osobowe zebrane w innym celu niż realizacja zamówienia na bilety, wynikająca z Państwa chęci zapisania się na listę naszych klientów, wyrażeniu zgody na otrzymywanie od nas wiadomości marketingowych, przeważnie będziemy je przetrzymywać przez okres jednego roku od ostatniej interakcji lub przez inny okres zgodnie z naszą polityką przechowywania danych, zgodnie z którą nie przechowujemy danych osobowych przez okres dłuższy niż jest to niezbędne ze względu na cele, dla których dane te zostały pozyskane.

·         Jeśli przechowywanie danych osobowych konieczne jest przez krótki okres, np. w związku z prowadzoną kampanią reklamową, takie dane osobowe mogą być usunięte. Na koniec okresu przechowywania danych, Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane, np. poprzez połączenie ich z innymi danymi, tak że będą mogły być użyte w sposób uniemożliwiający ich identyfikacją w celu przeprowadzenia analiz statystycznych lub sporządzania planów biznesowych. Okres przechowywania danych osobowych podlega weryfikacji.

X. POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam przez Ciebie dane osobowe były bezpieczne i podejmiemy odpowiednie kroki, żeby chronić Twoje dane osobowe przed ich utratą, nadużyciem lub zmianą.

Wprowadziliśmy politykę bezpieczeństwa informacji, zasady i środki techniczne w celu ochrony pozyskanych danych osobowych przed:

·         nieuprawnionym dostępem;

·         niewłaściwym wykorzystaniem lub ujawnieniem;

·         nieuprawnioną modyfikacją;

·         bezprawnym zniszczeniem lub przypadkową utratą.

Wszyscy nasi pracownicy oraz osoby przetwarzające dane osobowe (tzn. osoby, które przetwarzają Twoje dane osobowe w naszym imieniu, dla celów określonych powyżej), mające dostęp do i które są związane z procesem przetwarzania danych, zobowiązane są do zachowania poufności danych osobowych wszystkich użytkowników korzystających z naszych Usług.

XI. DOSTĘP DO WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH

Posiadasz następujące prawa odnośnie Twoich danych osobowych, które posiadamy. Możesz skorzystać z tych praw kontaktując się z nami korzystając z danych kontaktowych wskazanych w Polityce  Prywatności lub używając jakichkolwiek innych metod opisanych poniżej:

Twoje prawo dostępu.

·         Jeśli nas zapytasz, poinformujemy Cię czy Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane oraz przedstawimy kopię posiadanych danych osobowych (wraz z dodatkowymi innym informacjami).

Twoje prawo do sprostowania.

·         Jeśli posiadane przez nas Twoje dane osobowe są nieprawdziwe lub niekompletne, masz prawo do ich zmiany. Jeśli przekazaliśmy Twoje dane osobowe osobom trzecim, w miarę możliwości poinformujemy ich o wprowadzonej zmianie. Jeśli nas zapytasz, to o ile będzie to możliwe i zgodne z przepisami, to powiemy Ci również, komu powierzyliśmy Twoje dane osobowe, tak abyś mógł się z nimi skontaktować osobiście.

Twoje prawo do usunięcia.

·         Możesz poprosić nas o usunięcie Twoich danych osobowych w niektórych przypadkach, takich jak np. sytuacje kiedy nie będziemy ich już potrzebować lub kiedy cofnąłeś swoją zgodę (o ile ma to zastosowanie). Jeśli przekazaliśmy Twoje dane osobowe innym osobom, o ile to będzie możliwe, poinformujemy ich o konieczności usunięcia danych. Jeśli nas zapytasz, to o ile będzie to możliwe i zgodne z przepisami, to powiemy Ci również, komu powierzyliśmy Twoje dane osobowe, tak abyś mógł się z nimi skontaktować osobiście.

Twoje prawo do ograniczonego przetwarzania.

·         Możesz poprosić nas o ‘zablokowanie’ lub ograniczenie przetwarzania swoich danych osobowych, w niektórych przypadkach, takich jak sytuacje, gdy podważasz poprawność danych osobowych lub sprzeciwiasz się dalszemu przetwarzaniu danych. Nie oznacza to jednak, że przestaniemy przechowywać Twoje dane osobowe. Jeśli przekazaliśmy Twoje dane osobowe osobom trzecim, w miarę możliwości poinformujemy ich o ograniczeniach. Jeśli nas zapytasz, to o ile będzie to możliwe i zgodne z przepisami, to powiemy Ci również, komu powierzyliśmy Twoje dane osobowe, tak abyś mógł się z nimi skontaktować osobiście.

Twoje prawo do przenoszenia danych.

·         Od dnia 25 maja 2018 r. masz prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania informacji osobowych, które nam przekazałeś (w formacie powszechnie używanym i możliwym do odczytu komputerowego) i do wykorzystania ich w innym miejscu lub poprosić nas o przekazanie tych danych osobowych osobie trzeciej, wedle Twojego uznania.

Twoje prawo do wniesienia sprzeciwu.

Możesz nas poprosić o zaprzestanie przetwarzania Twoich danych osobowych, a my zaprzestaniemy ich przetwarzania, jeśli:

·         będziemy działać na podstawie naszego własnego lub czyjegoś innego uzasadnionego interesu do przetwarzania Twoich danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy możemy wykazać istotne podstawy prawne dla przetwarzania; lub

·         będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej) w związku z naszymi Usługami

·         Możesz nas poprosić o zaprzestanie wysyłania Ci informacji marketingowej wysyłanej za pomocą poczty elektronicznej lub wiadomości sms, w każdym momencie poprzez użycie linku „wypisz się” lub „rezygnuj”, który umieścimy i przedstawimy Ci w komunikacji marketingowej. Będzie to jednak potraktowane, jako cofnięcie Twojej zgody, w związku z faktem, że naszą podstawą prawną do kontaktowania się z Tobą w celach marketingowych jest zgoda. Zwróć proszę uwagę, że aktualizacja danych w naszych systemach może zająć nam parę dni (jednak nie więcej niż 14 dni) i w trakcie tego okresu możesz nadal otrzymywać od nas wiadomości marketingowe.

Twoje prawa odnośnie automatycznego przetwarzania danych iprofilowania.

·         Możesz nie wyrazić zgody na automatyczne przetwarzanie danych, jeśli wywołuje to skutek prawny lub w podobny, znaczący sposób wpływa na Ciebie, chyba, że takie przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej pomiędzy Tobą a nami.

·         Nie profilujemy twoich danych,

Twoje prawo do wycofania zgody.

·         Jeśli naszą podstawą do przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda (lub jednoznaczna zgoda), masz prawo cofnąć taką zgodę w dowolnym czasie.

·         Jeśli masz wątpliwości związane z jakimikolwiek aspektem naszej polityki prywatności, w tym sposobem, w jaki przetwarzaliśmy Twoje dane osobowe, możesz zgłosić to do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć na stronie internetowej pod adresem: https://www.giodo.gov.pllub dzwoniąc na +48 606-950-000.

XII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

·         Aby upewnić się, że zawsze wiesz, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe, będziemy aktualizować niniejszą Politykę Prywatności, aby odzwierciedlała ona wszelkie zmiany w sposobie przetwarzania danych osobowych.

·         Możemy również wprowadzać zmiany zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów lub wymagań prawnych. Informacje o wprowadzanych zmianach umieścimy na naszych Stronach Internetowych oraz osobom posiadającym konta klientów.

Mimo wszystko zachęcamy do okresowego sprawdzania niniejszej Polityki Prywatności w celu uzyskania informacji.