Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje
Przejdź do treści

Dolnośląskie Spotkania z Tradycją

TERMIN: wrzesień

MIEJSCE: Centrum Kultury i Sztuki "MUZA" w Nowogrodźcu

ORGANIZATOR: Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu

„Dolnośląskie Spotkania z Tradycją"

Działające w regionie amatorskie zespoły folklorystyczne prezentują swoje autentyczne pieśni i muzykę, które pochodzą z przekazu ustnego pokolenia rodziców i dziadków. Uczestnikami spotkania są potomkowie polskich reemigrantów z Bośni i Bukowiny, ekspatriantów z Kresów oraz przesiedleńców z ziem położonych w obecnych granicach kraju. Przybywając na Dolny Śląsk po 1945 roku przenieśli ze sobą tradycje, które wspomagały powojenną integrację ludzi osiadłych w nowych miejscach.

Śpiewane wspólnie pieśni są do dziś bogactwem kultury regionu. Zachowały się w wielości wariantów i unikalnych, często bardzo dawnych formach. Kilka zespołów ma w swoim repertuarze najstarsze polskie pieśni, które trwają w żywym przekazie ustnym. Należą tu m.in. ballady, pieśni historyczne, rekruckie, ludowe kolędy oraz pieśni towarzyszące świętowaniu - czasowi Bożego Narodzenia, Wielkanocy, dożynkom i weselom.

Wykonują je zespoły, które często wyróżniano wysokimi nagrodami na festiwalach ogólnopolskich i zagranicznych. W Nowogrodźcu mamy okazję usłyszeć także śpiewaków-solistów i wiejskie kapele grające muzykę na tradycyjnych instrumentach. W 2020 roku ze swym repertuarem  przyjechali górale czadeccy i podhalańscy, śpiewacy wywodzący swe rody z Podola i Wołynia oraz innych krain, których często w granicach Polski już nie ma. Wśród wykonawców pojawili się też śpiewacy łemkowscy słynący z wokalnych maestrii.

Spotkanie z ludowymi tradycjami jest okazją do przyjrzenia się ich postaci w kształcie wolnym od przeinaczeń, stylizacji i biesiadnych deformacji. Zachowanie wierności przekazowi pokoleń jest podstawą oceny konkursowej, obok wartości artystycznej wykonania i wybranego repertuaru. W jury zasiadają specjaliści w zakresie antropologii kultury od lat związani z twórczością amatorskich zespołów folklorystycznych na Dolnym Śląsku.

W programie oprócz prezentacji scenicznych zapraszamy na jarmark ceramiczny i pokaz garncarstwa. Prezentują się na nim nasi lokalni przedsiębiorcy, w tym: Ceramika Millena , CERGOR Kazimierz Gorczyński,  TRYNI Anna Tryniszewska oraz Bio Garniec Joanna Gardulska.

Projekt w 2020 roku został zrealizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dzięki dofinansowaniu ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, z programu ,,KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA", który służy wypełnianiu zaleceń Konwencji UNESCO z 2003 roku w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego.