Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje

nasz udział i realizacja projektu

Dwieście ośrodków i instytucji kultury z całej Polski otrzymało ponad 26 mln złotych przeznaczonych na wyposażenie w kompetencje i umiejętności związane z edukacją kulturalną i animacją kultury w formie cyfrowej oraz doposażenie w niezbędny sprzęt w ramach projektu Konwekcja Cyfrowa Domów Kultury, dofinansowanego z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury.

Wśród zwycięskich projektów był również nasz pod nazwą CYFROWA METAMORFOZA KULTURY. Otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 146.700,00 zł a co warte zaznaczenia to pod względem uzyskanych punktów nasz projekt znalazł się na bardzo wysokim 61 miejscu w kraju.

Program spotkał się z ogromnym zainteresowaniem wśród instytucji kultury z całej Polski. Łącznie wpłynęło 1221 wniosków z których wyłoniono tylko 200 zwycięzców. Łączna kwota przyznanych grantów wyniosła 26 430 500 złotych.

Celem konkursu grantowego ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury było wyposażenie grantobiorców w kompetencje i umiejętności niezbędne do prowadzenia i rozwijania statutowych działań jednostek w zakresie edukacji kulturalnej oraz animowania działań kulturalnych w społecznościach lokalnych poprzez kompleksowe szkolenia i doposażenie w sprzęt niezbędny do prowadzenia działań edukacyjnych i animacyjnych online w sposób cyfrowy.
Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19. Samorządowe instytucje kultury zostaną wyposażone w kompetencje pozwalające na przeniesienie statutowych działań do sieci oraz ucyfrowienie działań statutowych i działań związanych ze współpracą ze społecznością lokalną. Projekt ma więc zapewnić ciągłość działań lokalnych placówek kultury, a także dać im nowe możliwości prowadzenia działalności statutowej.

W czasie trwania projektu braliśmy udział w cyklu szkoleń organizowanych przez Narodowe Centrum Kultury. Nabywaliśmy kompetencji cyfrowych od opiekuna projektu, zakupimy niezbędny sprzęt, oprogramowanie oraz licencje. Wzięliśmy udział w szkoleniach podnoszących naszą wiedzę i umiejętności z zakresu pracy „w sieci”.

Projekt pozwolił na podniesienie kompetencji cyfrowych poprzez udział w szeregu szkoleń:
1. Szkolenia Narodowego Centrum Kultury.
2. Webinaria tematyczne Narodowego Centrum Kultury.
3. Szkolenie z zakresu obsługi programu DaVinci Resolve.
4. Szkolenie z zakresu obsługi programu CorelDraw.
5. Szkolenie z przeprowadzania streamingów.

Zakupiony został również sprzęt techniczny w tym:
1. Kamery cyfrowe.
2. Zestaw do stremingu.
3. Laptopy oraz nośniki pamięci.
4. Oświetlenie studyjne.
5. Lampy sceniczne.