Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje

II Dolnośląskie Spotkania z Tradycją - wyniki konkursu

Po zapoznaniu się z 34 prezentacjami: 1 kapeli, 15 solistów-śpiewaków i 18 zespołów śpiewaczych z terenu 14 gmin województwa dolnośląskiego, biorąc pod uwagę kryteria regulaminowe, jury w składzie:
Henryk Dumin, antropolog kultury,
Anna Szotkowska, etnomuzykolog
oraz Ignacy Dumin, anropolog kultury,
postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:

1) w kategorii ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH Nagrodę Główną otrzymuje Zespół "Waliszowianie" z Nowego Waliszowa;
sześć równorzędnych I nagród otrzymują: Zespół "Malwy" z Włosienia, Zespół "Podolanie" z Czerwonej Wody, Zespół "Żeliszowianie" z Żeliszowa, Zespół "Gościszowianie" z Gościszowa, Zespół "Dunawiec" ze Zbylutowa i Zespół "Łastiwoczka" z Przemkowa;
pięć równorzędnych II nagród otrzymują: Zespół Górali Czadeckich "Pojana" z Piławy Dolnej, Zespół "Cisowianki" z Henrykowa, Zespół "Marysieńki" z Radostowa, Zespół "Łużyczanki" z Pobiednej i Zespół "Milikowianki" z Milikowa;
trzy równorzędne III nagrody otrzymują: Zespół "Rząsinianki" z Rząsin, Zespół "Działoszynianie" z Działoszyna i Zespół "Lipowianie" z Lipy;
wyróżnienia otrzymują: Zespół "Rozmaryn" z Bogatyni, kapela Zespołu Górali Czadeckich Pojana z Piławy Dolnej;
nagrodę jako Młodzieżowy zespół otrzymuje Zespół "Rozmarynek" z Rząsin.

2) w kategorii SOLISTÓW ŚPIEWAKÓW Nagrodę Główną otrzymuje Krystyna Juraszek z Piławy Dolnej;
cztery równorzędne I nagrody otrzymują: Bogusława Taszarek z Pieńska, Aleksandra Łacniocha z Gościszowa, Zofia Ludziak z Gościszowa i Marian Pukacki z Rząsin;
cztery równorzędne II nagrody otrzymują: Olga Burdyna z Żeliszowa, Maria Kida z Gościszowa, Halina Badaj z Lipy i Andrzej Peregrym z Przemkowa;
trzy równorzędne III nagrody otrzymują: Katarzyna Chorągwicka z Bogatyni, Halina Nakonieczna z Czerwonej Wody i Małgorzata Adamowska z Pobiednej;
w kategorii młodzieżowych wykonawców wyróżnienie otrzymuje Wojciech Omiatacz z Gościszowa;

Dwie równorzędne Nagrody Specjalne przyznano nestorkom tradycyjnego śpiewu ludowego Michalinie Mrozik z Przejęsławia i Feliksie Cierlik z Rząsin.

Jury postanowiło rekomendować następujących laureatów jako reprezentantów województwa dolnośląskiego do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym.
Waliszowianie z Nowego Waliszowa
Zespół Malwy z Włosienia
Zespół Działoszynianie z Działoszyna
oraz solistki
Krystynę Juraszek z Piławy Dolnej
Bogusławę Taszarek z Pieńska

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.