Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje
Przejdź do treści

Słupy ogłoszeniowe

Na terenie Nowogrodźca obecnie zamontowane są 4 słupy ogłoszeniowe. Ich lokalizacja to centralne miejsca Nowogrodźca z największym ruchem pieszym i drogowych. Słupy znajdują się: na skrzyżowaniu ulicy Lubańskiej i Kolejowej (koło poczty), na ulicy Strzeleckiej, na ulicy Asnyka (od strony wieży widokowej) oraz na ulicy Słowackiego (skrzyżowanie ulic Słowackiego i Bolesława Chrobrego). Umieszczanie plakatów i ogłoszeń informacyjnych jest odpłatne i zajmuje się tym Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu. Nie można umieszczać żadnych treści samodzielnie nawet po uiszczeniu stosowanej opłaty. Cennik uzależniony jest od wielkości pojedynczego ogłoszenia czy plakatu oraz terminu jego ekspozycji.

Regulamin umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych
1. Administratorem słupów ogłoszeniowych będących własnością Gminy i Miasta Nowogrodziec jest
Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu (GCKiS).
2. GCKiS jest wyłącznym podmiotem uprawnionym do umieszczania reklam i ogłoszeń na słupach ogłoszeniowych.
3. GCKiS nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam i ogłoszeń.
4. GCKiS ma prawo odmowy wykonania usługi w przypadku stwierdzenia ewentualnego naruszenia dobra osób trzecich w treści informacyjnej lub graficznej reklamy lub ogłoszenia.
5. Za bezumowne korzystania ze słupów ogłoszeniowych (samowolne naklejanie plakatów i ogłoszeń) będzie naliczana opłata zgodnie z cennikiem jak za 7 dniową ekspozycję oraz odszkodowanie za zniszczenie w wysokości 60zł/słup ogłoszeniowy, lub do wysokości roszczenia.
6. Słupy ogłoszeniowe służą do umieszczania informacji w formie plakatów lub ogłoszeń.

(Zdjęcie przedstawia cennik wynajęcia reklamy na słupach ogłoszeniowych)