Pracownicy

Eliza Szwed

Dyrektor
e.szwed@gckisnowogrodziec.pl

Marzena Kuczyńska

Główna Księgowa
ksiegowosc@gckisnowogrodziec.pl

Maria Rudzik

Kadrowa
m.rudzik@gckisnowogrodziec.pl

Mariola Członka

Specjalista ds. administracyjnych
gckis@gckisnowogrodziec.pl

Maciej Felczyński

Instruktor ds. sportu i obsługi technicznej
m.felczynski@gckisnowogrodziec.pl

Milena Gajewska

Instruktor ds. kulturalno-edukacyjnych
muza@gckisnowogrodziec.pl

Mariola Socha

Instruktor ds. organizacji imprez i pozyskiwania środków
m.socha@gckisnowogrodziec.pl

Instruktor ds. animacji kultury

Instruktor ds. animacji kultury
animacja@gckisnowogrodziec.pl

Elżbieta Ostańska

Starszy Bibliotekarz
e.ostanska@nowogrodziec.pl

Agata Kleszczyńska

Bibliotekarz
a.kleszczynska@gckisnowogrodziec.pl

Danuta Szajwaj

Bibliotekarz
d.szajwaj@nowogrodziec.pl

Sylwia Różnicka

Bibliotekarz
s.roznicka@nowogrodziec.pl

Andrzej Marzec

Konserwator