Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje
Przejdź do treści

Tęsknota

Tęsknota

„Z białym kwiatem
w dłoni
Który lśni diamentem
Zimna niczym lód…
Ten Twój chłód…”

Autor nieznany