Kontrast strony Rozmiar tekstu Animacje
Przejdź do treści

Nadzieja

Nadzieja

„Kto nie szanuje
i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości…”

Józef Piłsudski