Konwersja domów kultury - wyniki naboru wniosków!

OBWIESZCZAMY SUKCES!!
Gminne Centrum Kultury i Sportu otrzyma z Narodowego Centrum Kultury grant w wysokości 146.700 PLN w ramach projektu Konwersja cyfrowa domów kultury finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej" III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Z 1221 wniosków tylko 200 grantobiorców otrzymało dofinansowanie.
Realizacja projektu jest elementem działań wspierających instytucje kultury w związku z pandemią COVID-19.
To już kolejny projekt pracowników GCKiS w tym roku, który uzyskał wysoką punktację podczas weryfikacji.
Brawo załoga Przed nami mnóstwo ciekawych projektów, szkoleń, nowych kompetencji i nowego sprzętu do realizacji tych projektów!

Narodowe Centrum Kultury Dziękujemy!
https://www.nck.pl/.../wyniki-naboru-do-konkursu-grantowego

Galeria zdjęć