Demon dusz

Demon dusz

„Zamknięty w zimnych szponach śmierci
Otulony pocałunkiem zdrady,
W strachu odszedłeś,
by śnić
O lepszym jutro,
które nie nadejdzie…”

Autor nieznany