2. DOLNOŚLĄSKIE SPOTKANIA Z TRADYCJĄ JUŻ ZA NAMI!

 

4 i 5 września odbyła się 2. edycja Dolnośląskich Spotkań z Tradycją –konkursowych prezentacji zespołów ludowych. W konkursie wzięło udział 18 zespołów śpiewaczych, 1 kapela oraz 15 solistów z terenu 14 gmin województwa dolnośląskiego.

Jury w składzie: Henryk Dumin, etnolog, antropolog kultury, pracownik Muzeum Karkonowskiego w Jeleniej Górze, Anna Szotkowska etnomuzykolog oraz Ignacy Dumin antropolog kultury, dokonało oceny i przynzznło nagrody dla wykonawców:
- w kategorii ZESPOŁÓW ŚPIEWACZYCH:
Nagrodę Główną otrzymał Zespół Waliszowianie z Nowego Waliszowa.
Sześć równorzędnych I nagród przyznano zespołom: Malwy z Włosienia, Podolanie z Czerwonej Wody, Żeliszowianie z Żeliszowa, Gościszowianie z Gościszowa, Dunawiec ze Zbylutowa i Łastiwoczka z Przemkowa
-w kategorii ŚPIEWAKÓW-SOLISTÓW:
Nagrodę Główną otrzymała Pani Krystyna Juraszek z Piławy Dolnej.
Cztery równorzędne I nagrody przyznano: Bogusławie Taszarek z Pieńska, Aleksandrze Łaniosze z Gościszowa, Zofii Ludziak z Gościszowa i Marianowi Pukackiemu z Rząsin.
Dwie równorzędne Nagrody Specjalne przyznano nestorkom tradycyjnego śpiewu ludowego Michalinie Mrozik z Przejęsławia i Feliksie Cierlik z Rząsin.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

Podczas dwudniowego wydarzenia odbyły się targi rękodzieła i ceramiki oraz warsztaty garncarskie. Zaprezentowali się Ceramika Millena, CerGor - Zakład Ceramiczny, BIO GARNIEC, Pracownia Ceramiczna CER-A-NIELA, Bogusława Taszarek z wystawą rękodzieła oraz Pasieka DAKOTA.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Patronat honorowy:
Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obremski
Senator RP Rafał Ślusarz
Burmistrz Nowogrodźca Robert Relich

Partnerzy medialni:
KulturaLudowa.pl
Muzyczne Radio

Współorganizatorem wydarzenia było Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze i Stowarzyszenie Twórców Ludowych.

GALERIA
Fot. Michał Szwed

Galeria zdjęć